Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Föräldrainflytande

Föräldramöten

Varje hösttermin bjuds föräldrarna in till föräldramöte för att få del av skolans och arbetslagets planerade verksamhet för läsåret. Fler föräldramöten kan förekomma i de olika arbetslagen under läsåret, bland annat har skolan ett välkomstmöte på våren för de nya förskoleklasserna.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal där elever och föräldrar deltar ska genomföras minst en gång varje termin. Samtalen ska ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden. Här kan du läsa mer om Individuella utvecklingsplanen (IUP) som alla elever har.

Skolråd

På Brunnsskolan finns ett skolråd. Skolrådet är sammansatt av valda föräldrar från olika arbetslag. Föräldrarna väljer representanter på höstens första föräldramöte. I skolrådet har föräldrarna en möjlighet att i dialog med skolans personal vara med och utveckla verksamheten för elevernas bästa. Du kan hitta protokollen från skolråden i listan till höger.

Här kan du skicka frågor som du vill att skolrådet skall diskutera. Fyll i din e-postadress och skriv frågan.

Fråga 1

Fråga 2

Dela:

23 oktober 2019 • 08.34

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan