Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Rubrik: Föräldrainflytande

Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Det är ett viktigt sätt att skaffa sig insyn i verksamheten. Vi ser gärna att föräldrar bidrar med sin kunskap, till exempel erfarenhet om andra länders kultur, hobby eller annat.

Föräldramöten

Vi har ett föräldramöte per termin år F-3. Blivande förskoleklassföräldrar inbjuds till föräldramöte i maj. Vi presenterar oss, visar runt och presenterar verksamheten. Inför varje termins föräldramöten tillfrågas alla föräldrar om de har något de önskar ta upp.

Vi tycker att det är viktigt med ett öppet klimat och att vi får ta del av föräldrars synpunkter på verksamheten, både negativ och positiv. Därför vill vi ha svar på en utvärdering i varje grupp minst en gång per år. Vi låter barnen kontinuerligt utvärdera aktiviteter som varit.

Dela:

14 januari 2016 • 10.57

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan