Fisktorget

Vi planerar att bygga om Fisktorget. Vi har tidigare testat och utvärderat olika lösningar med Rosa gatan och Gröna gatan och vill nu hitta en permanent lösning för Fisktorget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för stadens invånare att umgås på, och ta tillvara på det fina läget med vyn över Svartån och Slottet.

illustration över Fisktorget med människor

Fisktorget planeras att byggas om

Fisktorget har stora möjligheter att bli en naturlig mötesplats för invånare och besökare i Örebro. Målet är att skapa större och renare ytor med fler sittplatser och aktiviteter för olika målgrupper. Det ska även bli enklare att promenera i området och fler cykelparkeringar. Eftersom lindarna längs Svartån är rötskadade kommer de att bytas ut till nya träd.

Mer information om projektet kommer publiceras senare.

Örebroarnas synpunkter

Det är viktigt för oss att veta hur örebroarna vill använda Fisktorget för att det ska bli så bra som möjligt. Mellan den 1 juli–30 september 2017 kunde örebroarna skicka in förslag och synpunkter på hur Fisktorget ska användas i framtiden.

Majoriteten var positiva till en utökad yta för vistelse och vill att Fisktorget ska bli en attraktiv mötesplats. Det som flest önskade var fler sittplatser, växter och träd. Flera kommenterade också att lekmöjligheter för barnen och uteserveringarna är viktiga.

Läs sammanställningen. Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)

Frågor?

Har du frågor kontakta Servicecenter: 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!