Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Föräldraföreningen Almbro skola

Logga föräldraföreningen ALmbro skola

Föräldraföreningen har funnits i över 15 år och har enligt stadgarna som ändamål att främja barnens allsidiga utveckling och verka för en bra skolmiljö samt verka för ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, elever och skola.

Föreningens medlemmar är föräldrar, eller andra vårdnadshavare, för barn i Almbro skola.

Styrelsen för läsåret 2016/2017 består av:

Ordförande 
Marie Legneroth0701429800
Vice ordförande 
Lisa Winder0766-345550
Sekreterare  
Carolin Persson0707-231699
Ledamöter  
Åsa Hansson073-6483931
Mikael Forsberg0739-857927
Sofia Falksjö0704-458122
Annika Rosenberg 
Suppleanter  
Stina Eriksson 
Maria Biteus 
Sara Björnmo 


Om du är intresserad av att arbeta för att påverka ditt barns skola, har frågor om föreningen eller om du har idéer om vad föreningen skulle kunna arbeta med eller områden att bevaka så hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden (minst 6ggr/läsår). Du är hjärtligt välkommen att vara med vid ett sammanträde eller framföra dina åsikter till någon av oss i styrelsen så vi kan ta dem med oss till sammanträdet. Ta kontakt med oss så får du information om när vi har nästa möte.

FAS kan stötta med bidrag till en klassaktivitet för de elever som går ut årskurs 6. Just nu är bidraget 200 kr/elev. För att ansöka om bidraget ska klassen komma in med en skriftlig ansökan i form av beskrivning av tilltänkt aktivitet i god tid (gärna i början av vårterminen). Efter att aktiviteten är genomförd ska eleverna till styrelsen kort redovisa hur det gick

Hoppas att vi hörs och ses!

Dela:

29 augusti 2017 • 14.54

Almbro skola | Besöksadress: Forngårdsvägen 1 | Postadress: 705 94 Örebro | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almbro.skola@orebro.se | Tel: 019-214015

Örebro kommuns webbplats
Almbro skola