Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Vår vision

Barn och ungdomar trivs i Engelbrektsskolan. Lusten att lära är stor. Eleverna har reellt inflytande i det dagliga arbetet och kan påverka skolans utveckling tillsammans med föräldrarna. Verksamheten präglas av respekt för allas lika värde.

Vi har stor förståelse för andra kulturer och olikheter och vidgar vyerna genom att utveckla kontakter med andra länder. Inom skolan ser vi barnens och ungdomarnas individuella färdigheter, utvecklar olika sätt att ta tillvara deras möjligheter och förbereder dem för framtiden.

Vi samarbetar och tar ansvar för oss själva och varandra. Vi är tydliga och det skapar trygghet och ger stort handlingsutrymme. Vår skola arbetar för en ökad miljömedvetenhet och ekologiskt tänkande i vardagen. Föräldrarna är delaktiga i skolans arbete och ses som en viktig resurs för oss.

Dela:

23 augusti 2017 • 10.59

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan