Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Vår vision

Olaus Petriskolan är en modern och framgångsrik skola med ledorden Trygghet, Lärande och Utveckling. En skola där alla ges förutsättning att lyckas.

visionsträd

Utveckling

 • Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt.
 • I vårt systematiska kvalitetsarbete identifierar förbättringsområden, som vi fördjupar oss i, för att bli den bästa av skolor.
Dela:

16 december 2019 • 10.46

Trygghet

 • Alla elever har rätt till en bra arbetsmiljö.
 • Vi har valda kompisstödjare i klasserna 3-9 som jobbar aktivt för att hjälpa oss att skapa en trygg miljö.
 • Vi har ett antimobbingteam, som vi kallar Trygghetsteamet, med personal från alla arbetsenheter.
 • Vi har nolltolerans mot all form av kränkande behandling.
 • Vuxna finns ute bland eleverna på rasterna.
 • Vuxna har sina arbetsplatser nära eleverna i varje arbetsenhet.

Lärande

 • Eleverna har inflytande och tränas i att ta ansvar.
 • Den sociala kompetensen utvecklas i samspel med andra.
 • Alla elever når skolans mål och har en individuell utvecklingsplan.
 • Vi samverkar med föräldrarna i arbetsenhetsråd och skolråd.
 • Vi verkar för att skapa en helhet för våra elever genom samverkan och integration mellan ämnen och verksamheter.
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan