Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Sök till oss!

Om du vill att ditt barn ska gå på vår skola ska du göra en skolansökan. Det gör du på Örebro kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Du söker plats under perioden 15 januari‑15 februari inför höstterminen 2018.

***********************************

Välkommen till Olaus Petriskolan!

Skolans placering

OP-skolan är en F-9 skola som ligger i det närmaste idealiskt i Örebro. Närheten till Svampens grönområde gör att det nyttjas flitigt av skolan under alla årstider. Elevgrupperna gör också studiebesök i Svampen i samband med att man t ex läser om samhället.
Alldeles runt hörnet finns vattenriket med Naturens hus med underbara strövområden där bland annat naturstudier kan göras.

Skolans placering ger även möjlighet att knyta kulturupplevelser till undervisningen såsom besök på museet, konserthuset, bio Roxy med flera.

Lokaler

Skolan har bra lokaler som är väl anpassade till dagens och morgondagens undervisning

Trygghet

Eleverna trivs mycket bra och känner sig trygga i skolan. Du kan som förälder alltså vara tryggt förvissad om att all personal är duktiga på att skapa goda relationer till eleverna.

Profiler/elevens val

Skolan har till hösten 2017 fyra profiler: musikprofil (åk 5-9), idrottsprofil (åk 7), teknikprofil (åk 4-7), engelskprofil (åk 7-9) samt att fotbollsprofilen finns kvar enbart i åk 8 (då den i övrigt gått över till vår nya Idrottsprofil)
Tiden som används till dessa profiler är elevens val.

Musikprofilen går in på sitt 12 år och är ett populärt tillval för eleverna på skolan. Det senaste året har ca 100 elever från årskurs 5-9 valt att gå musikprofil. Förutom att de själva genomgår en fantastisk musikalisk utveckling berikar de musiklivet, framförallt på skolan men också utanför skolans väggar.

Musikprofil i årskurs 5-6 är en förberedande kurs inför den mer omfattande profilen vi har i åk 7-9. Eleverna i åk 5-6 har 60 minuter musikprofil i veckan. Vi övar på sång, instrument och att spela i grupp. När vi har övat klart uppträder vi inför publik.

Musikprofil i årskurs 7-9 omfattar 150 minuter i veckan fördelat på 2 lektioner. Undervisningen sker i mindre spelgrupper och musiken som spelas väljs utifrån elevernas tycke och smak.

Engelskprofilen riktar sig till dig som tycker om att prata engelska, läsa engelska böcker och skriva engelska texter. Du arbetar gärna i projekt och utmanar dig själv i olika språkliga situationer! På engelskprofilen pratar vi bara engelska.

Teknikprofilen är en profilutbildning i tekniskt kunnande för årskurs 4 – 7. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap inför kommande studier. Vi jobbar med praktisk teknik under en 80 minuters lektion/vecka. Detta innefattar:

 • Mekanik
 • Hydraulik
 • Programmering
 • Ritningslära
 • Elektronik
 • Konstruktion
 • Elektromekanik
 • Fordon
 • Motorer
 • Uppmärksammar nya tekniska uppfinningar

Idrottsprofilen riktar sig till elever med ett genuint helhetsintresse för idrott, hälsa och sport. Profilen kan liknas vid en fördjupning av idrottsämnet och erbjuder eleverna mer tid, bredd och kvalitet i sin idrottsutövning. Eleven skall ha en vilja att utveckla, förbättra och utöka sina praktiska och teoretiska kunskaper inom idrott. Profilen har också som målsättning att öka elevens förståelse och kunskaper om hälsa och den egna kroppen samt ge möjlighet att träna och utveckla sig själv i ledarskap.

De krav som ställs på eleven är att han/hon fungerar i grupp och har en vilja att lära och utvecklas i allt idrott, hälsa och fysisk aktivitet kan tänkas handla om. Eleven skall ha grundläggande idrottsutrustning som träningskläder och skor för idrottsutövning såväl inne som ute.

Fotbollsprofilen fortsätter under läsåret 2017-2018 enbart i årskurs 8 då den i övrigt gått över i vår nya Idrottsprofil. Den som harfotbollsprofilen får en mycket bra fotbollsutbildning med erfarna ledare, som innehåller både teori och praktik. Även här är det två pass på 75 minuter varje vecka.
Profilen har ambitionen att:

 • ta tillvarata elevens fotbollsintresse hos både flickor och pojkar under årskurs 7 — 9 och utveckla varje individs kunskaper
 • ge en positiv påverkan på hela skolarbetet
 • lära eleverna att ta ansvar för både det vanliga skolarbetet och fotbollsträningen
 • verka för fair play — rent spel i hela skolan

 F-9 skola

OP-skolan är som nämnts en f-9 skola. Det ger flera fördelar:

 • det skapar helhetssyn och gemensamma förhållningssätt både bland personal och elever
 • det skapas positiva röda trådar vid t ex övergångar från ett stadium till ett annat, vilket i sin tur gör att pedagogerna har god kontroll på elevens kunskaper och kan stödja dem i deras arbete mot bra betyg.
Dela:

9 november 2017 • 11.24

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan