Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Lillåns södra skolas vision

Lillåns södra skolas vision
Lillåns södra skola är en F-6 skola med cirka 180 elever. Skolan ligger i utkanten av Örebro med närhet till natur och grönområden.

Vår vision på Lillåns södra skola är att alla elever som gått på skolan ska vara:

Sociala


Eleverna ska ha hög social kompetens, att veta hur man umgås med och beter sig mot andra, oavsett ålder och kön.

Ansvarsfulla


Eleverna ska känna ansvar för sina egna och andras saker,  ta ansvar för sina handlingar och sin egen inlärning.

Fulla av kunskap


Eleverna ska vara fulla av kunskap och ha goda ämneskunskaper.

Kommunikativa


Eleverna ska vara nyanserade och vårdade i sitt språk. De ska vara trygga i att med olika medel kommunicera med varandra och andra.

Grundförutsättningarna för skolans vision är:

Glädje


Det ska vara roligt att komma till och att vara i skolan, både under rast, lektion och fritids.

Trygghet


Alla ska känna sig trygga på skolan och ej känna sig rädda att bli utsatta varken fysikst eller psykiskt.

Ordning och reda


Alla hjälps åt  att hålla reda på egna och andras saker. Vi har ett trevligt sätt mot varandra och vi har nollltolerans mot kränkande språk och behandling.


Dela:

12 februari 2018 • 09.38

Lillåns södra skola | Adress: Åkervägen 37, 703 75 Örebro
E-post: catharina.skyllberg@orebro.se | Telefon: 019-21 29 74

Örebro kommuns webbplats
Lillåns södra skola