Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolans policy/värdegrund

På vår skola vill vi att alla ska känna/ta ANSVAR
Vi tränar barnen att se konsekvenserna av sitt handlande både i samverkan med andra och i sitt eget lärande.

På vår skola vill vi att alla ska visa RESPEKT FÖR VARANDRA
Vi arbetar med värdegrundsfrågor för att barn och vuxna ska förstå konsekvenserna av positiva och negativa kommunikationsmönster hos sig själv och hos andra. Vi använder ett vårdat språk.

På vår skola vill vi att alla ska ha en god SJÄLVKÄNSLA
Genom att bekräfta och uppmuntra barnen vill vi att de ska känna att de duger som de är. Vi motarbetar alla former av sänkningar och kränkande behandling.

På vår skola vill vi att alla ska ha ett gott SJÄLVFÖRTROENDE
Vi bekräftar barn och vuxna när de gör bra saker och stöttar i motgångar. Vi tränar barnen att våga stå för vad de tycker, tänker och känner så länge man inte kränker eller sårar någon.

På vår skola vill vi att alla ska känna och visa EMPATI
Vi har återkommande samtal om kamratrelationer för att barnen ska förstå sina egna känslor, tankar och beteende men även förstå andras.

Dela:

7 februari 2018 • 09.38

Wallerska skolan | Färdemansgatan 103 | Box 31435 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: wallerskaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 10 00

Örebro kommuns webbplats
Wallerska skolan