Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolans historia

Gamla skolan var byggd 1847, skolan hade en sal som rymde 60 barn samt en lärarbostad. På bilden nedan ser man skolan med barnen framför, vilket är fler än 60 barn. Lars Johan Eriksson införde växelundervisning för att få plats med alla. Efter 1904 användes skolan som reserv, senare ålderdomshem fram till 1927. Fram till det att den revs under våren 1935 tjänade byggnaden som kommunens reservbostäder.

Södra skolan, som gick under namnet "Lagår´n" och invigdes den 19 september 1913.


Arkitekten var Karl Nissen, Örebro och skolrådets ordförande uppenbarligen kyrkoherde Lindén. Skolhuset kostade i färdigt skick 41 000 kr. Tomten köptes av Karl Råhlén för 4 031 kr.

 

 

 

Örebro Dagblad skrev:
"Det nya skolhuset är beläget uppe på åsen mellan kyrkan och det ståtliga skolhus, som församlingen tog i bruk för icke mer än åtta år sedan och som snart visade sig sig otillräckligt. Det gamla skolhuset öster om kyrkan hade därförut varit i bruk sedan 1847 och äfven de sista åren har en reservsal där användts för undervisning. Byggnaden ter sig till yttre mycket treflig. Den är af trä, gulmålad och med hvita knutar. Bredvid stora ingången är rest en bautasten af grå granit med en inhuggen drakslinga, å hvilken läsas orden: "Almby folkskola, uppförd anno 1913", samt initialerna till arkitektens och skolrådsordföranden namn.

Norra skolan, "Kråkslottet". Lärare K A Lundell med sin klass på 50 barn. I den högra lärarbostaden långt senare familjen Albert Johansson.
Skolbyggnaderna i Almby. Flera än de på kartan markerade hörde till skollokalerna.
Dela:

14 mars 2018 • 14.43

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9