Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Övrig information

På den här sidan hittar du information om olika saker som hör till skolans verksamhet.

Flyttning

Flyttar familjen till annan skola inom kommunen eller till annan kommun ska anmälan göras till skolan.

Vid flyttning är huvudregeln att eleven skall ha möjlighet att börja i skolan närmast hemmet.

Förlorat

Om någon personlig tillhörighet förlorats eller förlagts bör man vända sig till klasslärare. För att eventuell hem- och stöldförsäkring skall kunna gälla måste polisanmälan göras angående den försvunna tillhörigheten.
 
Förvara aldrig värdesaker och pengar i kapprum, korridorer eller omklädningsrum.
 

Ledighet för elev

Enligt grundskoleförordningen (1996: 6 kap § 8) får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Rektor får bevilja sådan ledighet sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl beviljar skolförvaltningsnämnden ytterligare ledighet.
 
Denna ledighet utgör frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Ledighet söks i god tid genom att särskild blankett fylls i och lämnas till ansvarig lärare.
Under länken "Blanketter" hittar du blanketter för ansökan om ledighet för elev.

Försäkring

Alla barn och elever i Örebro kommuns barnomsorg och skolor är olycksfallsförsäkrade genom Länsförsäkringar Bergslagen.
Läs mera om försäkringenlänk till annan webbplats.

Skadegörelse

All eventuell skadegörelse på grund av slarv och vårdslöshet med skolans egendom ersätts av berörd elev.

Skolskjuts

Elev i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan uppgår till minst:

  • 3 km skolår 1-3
  • 4 km skolår 4-6
  • 5 km skolår 7-9

Elever som har kortare avstånd till skolan än det som angivits här, kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl; sjukdom eller hälsoskäl, trafikskäl eller elevvårdsskäl.

Publicering

All fotografering som skolan tar och använder till att lägga ut på hemsidan har tidigare kontrollerats med hemmen för samtycke. Inga elever eller anställda ska behöva synas (identifieras) på hemsidan om man inte vill det.

Dela:

13 mars 2015 • 11.06

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-28 12 16

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola