Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Olaus Petriskolan är en övningsskola

Örebro universitets försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Örebro universitet inledde hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det är en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Denna försöksverksamhet genomförs i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen och innebär att universitetets samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen.

Syfte och målsättning

Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Genom försöksverksamheten ges också möjlighet för universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Det utökade samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola eller förskola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skol- och förskoleverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.


Dela:

16 december 2019 • 10.47


övningsskola
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan