Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Information

BETYG

Betyg är ett komplement till utvecklingssamtalen. Betyg får du vid varje terminsslut i åk 6-åk 9.
Om du varit frånvarande under stor del av terminen eller undervisningstiden, riskerar du att inte få betyg i ett ämne.
Du kan från och med höstterminen 2011 få  betygen E till A (A är högsta betyg) samt F som är underkänt.
Du och dina föräldrar ska känna till vilka kriterier som gäller respektive ämne för att få betyg. Detta får du reda på genom din lärare.
Om du inte får betyg har du inte uppfyllt kriterierna för godkänt.

FLYTTNING

Anmäls till klassföreståndare/mentor och skolexpeditionen
tfn 21 23 70

FRITIDSHEM

Våra fritidshem är öppna för alla barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.  Idag har vi öppet 06.30-17.30 vilket kan ändras om andra behov uppstår. Ansökningsblanketter finns på Örebro kommuns hemsida, i arbetslaget eller på skolexpeditionen.
Avgiften baseras på inkomst.
Vi har stängt 5 dagar under verksamhetsåret och stänger kl 15.45 en gång i månaden. Information om vilka dessa dagar är skickas ut separat.

FRÅNVARO

Anmälan görs av vårdnadshavarna direkt till arbetslaget

Om barnet är borta, utan anmälan, tar vi under dagen kontakt med hemmet.
Eleverna har skolplikt. Du som förälder är ansvarig för att ditt barn kommer till skolan. Personalen för journal över elevernas närvaro. Om eleven under skoltid besöker annan verksamhet som skolsköterskan, tandläkare m fl ska eleven kunna påvisa detta.

FÖRSÄKRING

Olycksfallsförsäkring finns tecknad av kommunen hos Länsförsäkringar Bergslagen.
Information om försäkringens omfattning delas ut i samband med skolstarten. Du kan läsa mer om det på Örebro Kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FÖRÄLDRAMÖTEN

Arbetslagen/klassföreståndaren kallar till höstens första föräldramöte. Ytterligare möten sker efter uppgjorda överenskommelser.

LÄROBÖCKER, MATERIEL MM

Elevernas undervisningsmateriel och läroböcker är kostnadsfria. Det är av stor vikt att böcker och materiel vårdas och förvaras ordentligt. Sätt gärna skyddspapper på böckerna. Den som skadar eller slarvar bort utlämnade böcker eller annan materiel är ersättningsskyldig.
Vid aktiviteter utanför skolan kan en mindre avgift tas ut.

LÄXOR

När läxa ges har föräldrarna en viktig roll, att uppmuntra barnen till att göra läxan. Det är bra om eleven har en skolväska att bära sina böcker i.

MOBBING

Kontakt med mentor eller någon i skolans trygghetsteam.

MODERSMÅL

Elev har rätt att få undervisning i sitt modersmål om man talar språket dagligen hemma och om eleven har grundläggande kunskaper i sitt språk. Modersmålsundervisningen är frivillig och man anmäler sig för hela skoltiden i grundskolan. Om du anmält ditt barn till modersmålsundervisningen så är närvaron obligatorisk som för andra ämnen i skolan.

PERSONUPPGIFT ELEV

Vid höstterminens start fyller du som vårdnadshavare i en blankett. Den förvaras på skolexpeditionen och en kopia i arbetslaget. Syftet med att få in uppgifter är att vi snabbt ska kunna få tag i någon anhörig om det händer ditt barn något. Vi ber dig snarast meddela förändringar till klassföreståndaren/mentor som vidarebefordrar informationen till skolexpeditionen.

PUBLICERING AV FOTO

Vi har en webbplats där vi presenterar vår skola. Ibland vill vi visa fotografier från olika händelser där elever finns med, t ex uppträdanden vid avslutningar, utflykter eller elevernas egna arbeten. Vi publicerar inte namn, hemadresser eller hemtelefonnummer på webbplatsen.
För att få med fotografier på personer på webbplatsen krävs enligt lagen ett godkännande från personen det handlar om.

SKADEGÖRELSE PÅ SKOLANS EGENDOM

Elever som gör åverkan på skolans egendom kommer att krävas på ersättning på den summa som åtgår för att återställa skadan.

STUDIEHANDLEDNING

För att underlätta och stödja eleven i skolarbetet, kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål. Behovet bedöms av rektor.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING, SYV

Skolans arbete ska bidra till att öka elevens kännedom om arbetsmarknaden och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på traditionellt tänkande och kulturell bakgrund.
Elever ska genom SYV få fullgod information och hjälp för att underlätta såväl pågående som kommande studier.

 

UTVECKLINGSSAMTAL/

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP)

En gång per termin samtalar eleven, föräldern och läraren om elevens situation både vad gäller kunskapsutveckling och social utveckling. Samtalet syftar till att en överenskommelse görs om hur den fortsatta utvecklingen bäst ska stödjas av eleven själv, oss i skolan och föräldrarna.

KLASSRÅD

Klassrådet består av klassen och klassföreståndaren.
Varje klass har klassråd regelbundet. På klassrådet tas viktiga frågor upp. Vissa ärenden går sedan vidare till arbetslagsrådet. Protokoll skrivs vid klassråden och tas med till elevrådet/arbetslagsrådet.

ELEVRÅD

Elevrådet är klassrådets förlängda arm och består av representanter från varje klass. Elevrådet sammanträder regelbundet. Avsikten med skolans elevråd är att få eleverna att känna ansvar för, och medinflytande i skolans verksamhet och samtidigt få en känsla för demokratins principer.

 

HANDLINGSPLANER/PROGRAM

På skolan finns flera olika handlingsplaner/program. De finns att få på skolexpeditionen eller i arbetslagen.

KVARGLÖMDA/FÖRLORADE SAKER

Vid förlorade eller förlagda personliga tillhörigheter kontaktas Lars Söderhäll, vaktmästare, tel:070-5770780
För att eventuella hem- stöldförsäkringar skall gälla, måste föräldrar göra polisanmälan angående den försvunna tillhörigheten.
Om du förlorar nyckeln till ditt elevskåp får du själv köpa nytt lås.

KOST

Skolmåltiden serverar dagligen 1 varmrätt och ett vegetariskt alternativ, sallad  (minst tre valmöjligheter), hårt bröd och dryck. Sopplunch förstärks med mjukt bröd, pålägg och frukt.
Mellanmål serveras våra fritidsbarn.
Behöver ditt barn speciell kost vänder du dig till skolsköterskan.
Gemensamma riktlinjer finns för kost i förskola- skola i Örebro Kommun.

Dela:

16 december 2019 • 10.43

LEDIGHET

I vår verksamhet är det klassföreståndare/mentor som beviljar ledighet upp till tio dagar, därefter beviljar rektor ledigheten.

Skolans policy är att arbetsuppgifterna under den lediga tiden utförs efter överenskommelse med läraren.

Vårdnadshavaren är ansvarig för att uppgifterna blir utförda. Blankett Wordför ansökan om ledighet finns hos arbetslaget, på orebro.se, här på skolans hemsida (länk ovan) samt på skolans expedition.

LÄMNA DIN LEDIGHETS-ANSÖKAN I GOD TID!

 

ANVÄNDARGUIDER

 

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan