Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Almby skola och IKT

IT-utvecklingen är den faktor som kommer att ha den enskilt största påverkan på skolan de närmaste åren. Det är förmodligen skola, föräldrar och vår omvärld helt överens om. Därför har Almby skola sedan höstterminen 2011 satsat på att eleverna från skolår 7 ska få möjligheten att under sin studietid få låna och ha tillgång till en dator i sin undervisning.
 
Det innebär att varje elev har en egen dator att använda både på lektionstid och hemma under läxläsningen. Med en dator per elev hoppas skolan kunna öka elevernas prestationer.
 
Syfte med datorn i undervisningen
 • Ett komplement till den befintliga undervisningen
 • Att utnyttja datorns fördelar till stöd för elevers läs- och skrivinlärning
 • Att utveckla användandet av nätet som informationskälla och pedagogiskt verktyg
 • Öka elevernas vilja och lust att lära
 • Förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens
 • Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse 
På Almby skola tror vi att med datorn som redskap har pedagogerna fler möjligheter att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära. Förutsättningarna för elever att lära på olika sätt förstärks och möjligheten att arbeta med ett vidgat språkbegrepp ökar, liksom möjligheterna att arbeta mer oberoende av tid och rum. Allt detta kan leda till bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse för eleven.

Almby skola har en strävan att ligga framkant när det gäller IKT, Informations- och kommunikationsteknik. Det innebär av vi håller oss uppdaterade när det gäller forskning och forbildning inom IKT.

På skolan använder vi av oss It´s learning. It´s learning är en av världens ledande lärplattformar som utvecklats specifikt för utbildningssektorn.  Plattformen stöder elever och lärare under alla steg av inlärningsprocessen

Kort kan It´s learning beskrivas på följande sätt:       

 • En lärplattform på nätet (ett klassrum på nätet)      
 • Ett arbetsredskap för lärare och elever   
 • Möjlighet att "lägga" ut ex läxor, genomgångar
 • Lämna in/ut uppgifter/inlämningsuppgifter
 • En plats att kommunicera elev/lärare - lärare/föräldrar
 • Föräldrar/elev/pedagog kan följa sitt barns utveckling
 • Föräldrarna kan hålla sig mer informerade om sitt barns utbildning.
 • Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse

På Almby skola strävar vi att varje elev efter avslutad utbildning ge allra bästa tänkbara förutsättningar för en bra start på elevens fortsatta utbildning och framtida arbetsliv. Vi tror därför att IKT satsningen kan vara en del av förutsättningarna till en bra start för framtiden.
 
 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
"kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande..."
(Läroplanen för grundskolan 2011 Lgr11)

IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Dela:

25 augusti 2016 • 13.59

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9