Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Historia

Engelbrektsskolan är Örebros äldsta flickskola, Risbergska skolan som den hette innan, fick år 1905 nya lokaler vid Oskarsparken. Lokalerna för skolan var ritade av stadsarkitekten Magnus Dahlander. Bakom denna finns en gymnastik- och skolköksbyggnad som arkitekt Albert Jonsson ritade, denna byggnad i tegel uppfördes 1917. År 1938 uppfördes en ny byggnad för Högre allmänna flickläroverket, ritat av stadsarkitekten Georg Arn i utpräglad funkisstil.
 
Huset finns kvar, men blev kraftigt ombyggt år 1940 för dåvarande kommunala flickskolan. 

2012 flyttade vi från Oskarsparken till Wadköping.

Dela:

8 augusti 2013 • 10.34

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan