Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevråd

Rostaskolan har ett elevråd som består av elevrepresentanter från år 1 - 6, en lärarrepresentant och rektor. Dessa träffas ca en gång/månad.

I varje klass har man klassråd där frågor till och från elevrådet tas upp.

Elevrådets kommande mötestider:

Vårterminen 2020 26/2, 1/4, 20/5

Minnesanteckningar från elevrådet

Dela:

26 mars 2020 • 16.18

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats