Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevdemokrati

Elevernas ansvar och inflytande

Skolan arbetar för att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Våra elever deltar i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen. Genom praktiskt arbete i olika grupper, bl a som matvärd, och PRAO-ansvarig, ges inblick i skolans inre arbete samt en träning att ta ansvar.
Skolan har elevskyddsombud för skolår 7-9.

Klassråd/Mentorsgrupper

Eleverna i klassen/mentorsgruppen bildar tillsammans med klassföreståndarna ett råd. På denna tid behandlas aktuella frågor.

Elevråd

I skolår F-6 utser varje klass två representanter till elevråd. De träffas en gång i månaden. Skolår 7-9 utser också två representanter, som sedan väljer styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och suppleanter.

Dela:

28 juni 2019 • 14.00

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9