Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Stora Mellösa skola är en f-6 skola med ca 170 elever som ligger vackert belägen några mil öster om Örebro. Verksamheten genomsyras av vår profil ”hälsa och lärande i samspel” och vår värdegrund.


S

kolans byggnader består av Mellangården, Sörgården, Norrgården och Västangården. Det finns ett fritidshem, ett mindre bibliotek och en idrottshall. Personalen är indelad i två arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsledare. Tillsammans med rektor utgör de skolans ledning.


Stora Mellösa skola är en av de första skolorna som har tecknat ett lokalt kollektivavtal som innebär att lärarnas arbetsplatsförlagda tid har utökats, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten på det pedagogiska arbetet. Stora Mellösa skola är en intraprenadskola. Detta innebär i stort att rektor tillsammans med sin personal har utökat ansvar för skolans verksamhet och ekonomi.Östernärke är uppdelat i tre skolområden. Vårt gemensamma mål är att se barnet/ungdomen i ett helhetsperspektiv från 1 till 16 år.

Skolor i Östernärke – gemensam vision! Pedagoger i Östernärke arbetar med perspektivet 1-16 år Arbetet med måluppfyllelsen startar i förskolan • Alla lyckas i skolan • Det Goda mötet • Jämlikhet Fritids fokusområden - jämställdhet, jämlikhet, Gott samarbete skola och hem

Dela:

9 juni 2016 • 16.09

Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola