Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Skolan har nu 265 elever fördelade på tolv klasser. De flesta av eleverna bor i samhället Marieberg. En del av eleverna bor en bit ifrån skolan och åker skolskjuts till skolan.

Verksamhetsidé

Vi vill skapa en 1-12-årsverksamhet som följer barnet från förskola till dess det slutar skolår 6. Vi vill kunna möta varje barn utifrån barnets egna förutsättningar och förenkla övergången mellan de olika stadierna. Det innebär att vi även lokalmässigt ska vara en enhet.

Den pedagogiska utvecklingen gynnas också av att all personal finns i samma byggnad, vilket underlättar samarbetet.

Skolans lokaler

Skolan stod färdig i januari 2008. Den invigdes med pompa och ståt den 8 februari.

Disposition av lokalerna

Förskolan har sina lokaler i den ena änden och skolan i den andra änden. I mitten finns gemensamma utrymmen som matsal, gemensamt torg och ett "rörelsrum" där barnen kan leka.

På övervåningen finns gemensamma lokaler för bibliotek, skapande verksamhet och textilslöjd, dessutom håller den administrativa verksamheten till här.

I fokus

När den nya skolan blev byggd var man extra noga med att skolan skulle ha en så god ljudnivå som möjligt. Barnen har också fått vara med och tycka till om saker som rör den nya skolan.

En länk till skolans "konstnärliga utsmyckning" finns till höger. En del av skolans konstverk kan du även se i hemsidans sidhuvud.

Dela:

24 oktober 2017 • 11.19

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola