Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Mitt i Sörbyängen i Örebro ligger Kryddgårdsskolan. Namnet föll sig naturligt eftersom huset ligger i kvarteret Kryddan. Kryddgården byggdes 1982 och togs i bruk vid årsskiftet 82-83. Under dessa år har verksamheten varierat beroende på under vilka förutsättningar vi arbetat.

På Kryddgårdsskolan finns idag:

  • 3 åldersblandade klasser med barn 6-9 år

Skolklasserna (6-9 år)

  • Ängen
  • Dungen
  • Gläntan

Så här jobbar vi

Vi har valt att arbeta med åldersblandade klasser. Vi ser många fördelar med det här arbetssättet. De äldre barnen blir förebilder för de yngre, istället för att byta ut en hel klass blir bara en liten del av klassen utbytt varje år. De nya eleverna kommer snabbt in i den nya klassen och de rutiner som redan är väl inarbetade.

Grupper

Vi delar ofta in klassen i mindre grupper, det kan till exempel vara att åk 2 har gymnastik, åk 1 har praktiskt arbete med fritidspedagogerna (kanske i ateljen), förskolläraren har samling med förskoleklassen medan läraren kan ägna all tid åt åk 3.

Läs gärna mer om hur vi arbetar under länken pedagogiskt arbete.

Dela:

2 december 2014 • 11.07

Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 28