Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Mosjö skolas fotbollsplan

Mosjö skola är belägen i Mosås som ligger ca 10 km söder om Örebro utefter gamla vägen till Kumla. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns representerade med småhus som det dominerande inslaget.

Skolan byggdes 1995 som en miljöskola. Lokalerna är ljusa och rymliga och erbjuder möjligheter till flexibla arbetssätt. Det finns källsortering samt eget tillagningskök med kokerska. Dessutom har vi ett mindre skolbibliotek.

Mosjö skola har ca 160 elever från förskoleklass till år 6.
Fritidshemmet har ca 110 barn inskrivna som är uppdelade på två avdelningar. Förskoleklass och år 1 (avdelning Blå) på den ena samt år 2 och uppåt (avdelning Grön) på den andra.

Skolans vision

Vårt fokus är trygghet och kunskap, vilket går hand i hand med skolans vision:
"Kunskap och glädje tillsammans!"

Arbetssätt skola

Skolans vision, här ovan, visar i korta ordalag var vårat fokus ligger: Lärande och trygghet som ger glädje och en känsla av trivsel.
Att bli lyssnad på, att känna att man duger och att man kan är av stor vikt för ett gott lärande och en god utveckling.
Att se varje elev och dess bästa är grunden för vår verksamhets utformning.

Arbetssätt fritids

På fritids ligger stort fokus på barnets sociala utveckling och att både fylla den fria tiden med valfri stimulerande aktivitet, mer styrda aktiviteter och att "bara vara" tillsammans med sina vänner.

Dela:

22 augusti 2017 • 10.21

Skolgården i vinterskrud
Mosjö skola | Bodekullsvägen 14 | 702 33 Örebro
E-post: mosjo.skola@orebro.se | Tel. 019-21 21 15 | Fax 019-21 21 16
Örebro kommuns webbplats
Mosjö skola