Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Vision
Vår vision är att ha en skola och fritidshem med hög måluppfyllelse, där alla elever, föräldrar och personal trivs och känner sig trygga. Genom det goda mötet främjar vi delaktighet och inflytande. Våra pedagoger är tydliga ledare som inspirerar och motiverar elevernas nyfikenhet till att vilja lära sig mera. Vi har kunskapsuppdraget och elevernas individuella behov i fokus. Tillsammans skapar vi en skola att vara stolta över. 

Utomhuspedagogik
Eftersom skolans närhet till skogen ger oss fantastiska möjligheter, bedriver vi en del av vår undervisning utomhus.
Ett antal av skolans pedagoger har gått utbildning i utomhuspedagogik och/eller utomhusmatematik. Därför använder vi oss av naturen som ett av våra läromedel.

Bedömning för lärande
På Hovstaskolan arbetar vi med bedömning för lärande, BFL, och det syns i undervisningen genom att eleverna vet vilka mål de arbetar mot och var de befinner sig på vägen mot målen. Eleverna övar att bedömma och ta ansvar för sitt eget lärande och naturligt använda varandra som resurser. Genom att synliggöra för eleverna dess kunskaper kan läraren ge formativ återkoppling och anpassa undervisningen efter elevernas behov.


Dela:

25 juni 2018 • 08.57

Hovstaskolans skolgård

Hovstaskolans skolgård
Hovstaskolan | Lundhagsvägen 5 | Besöksadress: Lundhagsvägen 5 | Karta
E-post: hovstaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 71 | Fax: 019 - 21 30 17
Hovstaskolan