Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Norrbyskolan är vackert belägen intill Venaskogen i den norra delen av centrala Örebro.

Våra ca 435 elever är läsåret 2016/2017 fördelade på 17 grupper enligt följande: tre förskoleklasser, åtta 1-3 och sex 4-6- klasser. Skolan har sex fritidshemsavdelningar, varav två är friluftsfritids.

Profil

Vår inriktning och profil har vi sammanfattat med ordet livskunskap, vilket för oss innebär att skapa ett positivt gruppklimat genom regelbunden social och känslomässig träning.

Vi arbetar även hälsofrämjande, där vi betonar betydelsen av bra kost och daglig motion. Vi utnyttjar närheten till skog och vatten och förlägger en del av verksamheten utomhus.

Vision

Vår vision är formulerad och även tonsatt, så att framförallt våra barn kan "äga den". Den lyder på följande sätt:

Vi på Norrby har det bra.
Lär och leker varje da´.
Trygghet, glädje många vänner.
Respekt och ansvar alla känner

Föräldrar

Som förälder är du alltid välkommen att besöka ditt barn och oss på Norrbyskolan. Föräldrarna har en viktig roll i sina barns liv, inte minst på skolan. Du kan med förtroende alltid vända dig till personalen på skolan eller rektor.

Hur föräldrarna involveras i skolans arbete kan du läsa mer om under länken Föräldrasamverkan

Dela:

10 september 2018 • 10.20

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan