Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Glanshammars skola ligger cirka 15 km öster om Örebro och omfattar verksamhet för elever F-6. Antal elever är ca 360 och 50 personer har skolan som sin arbetsplats.

Skolan präglas av småskalighet vilket ger möjlighet till små elevgrupper och individuellt stöd för eleverna.

Skolans organisation

Skolan tillhör grundskoleförvaltningen i Örebro kommun.

Rektor på skolan är Robin Anstensen. Tillsammans med skolans arbetslagsledare utgör de skolans ledningsgrupp.

Verksamheten är uppdelad i F-klass, år 1, år 2, år 3 och år 4-6. Personalen är indelad i fem arbetsenheter. Varje arbetsenhet har var sin utvecklingsledare.

Fritidsverksamhet

I verksamheten F-6 finns tre fritidshemsavdelningar för elever 6-12 år. 

Skolans egna verksamhetsmål

Glanshammars skola har en röd tråd F-6 som både elever, föräldrar och personal tydligt märker. Glanshammars skola har en väl fungerande elevhälsa.

Lokaler

Skolans lokaler är väl anpassade för den verksamhet som bedrivs, vi har till exempel ett bibliotek som är till för skolan och allmänheten. Mer information om biblioteket hittar du i menyraden till vänster.

Utemiljön

Utemiljön ger goda möjligheter till stimulerande utevistelse, det finns också en fin och välutrustad idrottsplats som utnyttjas flitigt.

Kultur

I bygden finns ett stort kulturutbud som vi har glädje av. Skolans geografiska läge utgör däremot en begränsning i möjligheten att ta del av det kulturella utbudet som erbjuds centralt i Örebro.

Dela:

20 februari 2018 • 11.02

Glanshammars skola | Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar | E-post exp: katarina.tammi@orebro.se
Tel: 019-21 49 50, måndag–fredag säkrast kl. 7.30–13

Glanshammars skola