Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Mikaelskolan

Västra Engelbrektsskolan går elever från förskoleklass till och med skolår nio.
På skolan går ca 430 elever och cirka 65 personal har Västra Engelbrektsskolan som sin arbetsplats.

Skolans organisation

Västra Engelbrektsskolan är uppdelad i fem arbetslag; F-3, 4-5, 6-7, 8-9 och Resursarbetslaget.
F-3 består av en förskoleklass, en etta, två tvåor samt två treor. Till F-3 hör också fritidshemmet Tellus.
Arbetslag 4-5 har två fyror och två femmor.
Arbetslag 6-7 består av två sexor och två sjuor.
Arbetslag 8-9 består av två åttor och en nia.

På skolan finns även en Förberedelseklass som ger nyanlända elever en god start.

 

Profiler

Eleverna som går i åk 2-9 kan välja fotbollsprofil, musikprofil (gäller ej elever i år 2-3 läsåret 18/19) eller dansprofil.
För de elever som ej väljer någon profil finns elevens val med olika aktiviteter.
Du kan läsa mer om profilerna via länken i vänsterspalten.

Skolans historia

Västra Engelbrektsskolan hette, fram till början av åttiotalet, Holmens skola som invigdes 1925.
Vid Örebros kommundelsreform i mitten av 1980-talet tyckte man att skolan skulle ha samma namn som kommundelen som hette Mikaels kommundel.
Skolans nyare del, byggd på femtio- och sextiotalet, kom att heta Mikaelskolan, medan den gamla delen fortsatte att heta Holmens skola. På Mikaelskolan gick högstadieelever och Holmens skola var mellanstadiets del.
I mitten av 90-talet lades Holmens skola ned och byggdes om till äldreboende. Samtidigt byggdes även Mikaelskolan om och mellanstadiet flyttade in där.
2005 lades Lars Wivalliusskolan ner och eleverna flyttade in på Mikaelskolan. Sedan dess är Mikaelskolan en F-9-skola.
Sedan 2013 heter skolan Västra Engelbrektsskolan efter ett tidigare samarbete med Engelbrektsskolan.

Försäkring

Elever som är inskrivna i Örebro skolor är försäkrade för olycksfallsskador på såväl fritid som skoltid. För närvarande är försäkringen hos Protector, och dit ska man anmäla eventuell olycksfallsskada.

Modersmål

Elev har rätt att få undervisning i sitt modersmål om man talar språket dagligen hemma och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Man ansöker om detta och om man antas är det obligatorisk närvaro. Anmälan gäller sedan tillsvidare. Nya elever, som inte redan har modersmål, tar kontakt med skolans administrativa assistent för mer upplysning.
På Örebros hemsida kan du läsa mer och även hitta blanketter för ansökan till modersmålsundervisning.

Skolmat

Skolmat serveras varje skoldag.
Barn, som är inskrivna på fritidshemmet Tellus, serveras mat även under lovdagar.
Ska ni ha specialkost anmäler ni det till skolsköterskan.

Dela:

27 september 2018 • 13.58

Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 26 40 | Fax: 019-21 39 00

Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan