Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Vivallaskolan ligger mitt i Örebros största bostadsområde Vivalla. Skolan har drygt 500 elever fördelade på olika elevgrupper.

En lagorganiserad skola

Vi är en lagorganisad  F-6 skola som under flera år arbetat för att skapa en decentraliserad organisation med stort inflytande över vardagen hos arbetslagen.

Personalen har stor erfarenhet av att möta många elevers olika behov och äger dessutom en bred kompetens av att möta flera kulturer.

Mångkulturell skola

Våra elever representerar många nationaliteter. På skolan talas över 30 olika språk. De dominerande språkgrupperna är arabiska, somaliska, kurdiska, BSK (bosniska, serbiska, kroatiska) och romani.  


Elevansvar och elevinflytande

Elevernas ansvar och inflytande i den dagliga verksamheten är viktiga förutsättningar för att få en ökad måluppfyllelse.

Dela:

26 november 2018 • 12.46

Elever i klassrum

Vivallaskolan | Besöksadress: Diktargatan 25 | Karta
E-post: vivallaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 29 00 | Fax: 019-21 44 83

Örebro kommuns webbplats
Vivallaskolan