Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Gumaeliusskolan ligger centralt på väster i Örebro. Skolan har idag ca 550 elever fördelade på 18 klasser. Många av eleverna har valt olika profiler på skolan. För närvarande har vi profilerna ishockey, fotboll, dans, ridning, bild- och form, mat och turism, matematik och engelska. Skolan drivs sedan 2008 som en Intraprenadskola inom Örebro kommun.

Vad innebär intraprenad?

Att Gumaeliusskolan drivs som intraprenad betyder att skolan har större frihet inom ett antal områden.

  • Ekonomiska överskott när året är slut förs tillbaka in i verksamheten. Vi måste också ta ansvar för ett eventuellt underskott. Under åren som intraprenad har skolan hittills alltid haft ett överskott.
  • Skolan har större frihet när det gäller att anställa personal och är inte bunden av övertaligheten i kommunen.
  • På skolan ansvarar vi själva för det inre underhållet av skolans lokaler. För detta får vi ersättning av fastighetsägaren.

Vi tar själva ansvar för en del av den övergripande administrationen och betalar mindre för detta.
Sammantaget har intraprenaden betytt att vi har fått:

  • mer resurser
  • bättre arbetsmiljö
  • lättare att rekrytera kompetent personal
  • mindre byråkrati.

Detta har bl.a. lett till:

  • att vi har bättre ekonomi och kunnat planera mer långsiktigt
  • att både elever och lärare trivs bra

Om du vill veta mer om Gumaeliusskolans intraprenad är du välkommen att kontakta skolan.

Dela:

18 maj 2016 • 10.41

Gumaeliusskolan | Box 31510 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019-21 22 40 | Kartalänk till annan webbplats | Karta Gumaelius Citylänk till annan webbplats

Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan