Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

På Engelbrektsskolan går elever från skolår 4 till och med skolår 9 samt grund
särskola 7-10. Vi har ungefär 800 elever och cirka 120 personer har Engelbrektsskolan som sin arbetsplats.

Profiler

Skolan har sedan tidigare en populär dansprofil. Hösten 2008 startade vi även en fotbollsprofil i samarbete med ÖSK och ÖSK ungdom. Läs mer under profileröppnas i nytt fönster.

Organisation

Skolan leds av Torleif Ander som är rektor. Biträdande rektorer är Bengt Lindborg och Emma Gabrielsson. Tillsammans vill vi ha ett F-9 perspektiv som innebär att vi ger eleverna en sammanhållen skolgång med smidiga övergångar mellan de olika stadierna.
Skolan har en lokal samverkansgrupp, F-9, som jobbar för att samverkan mellan skolans olika enheter ska fungera så bra som möjligt.

Personalen på Engelbrektsskolan är uppdelad i nio olika arbetsenheter.

Lokaler

Skolan ligger centralt vid Wadköping i Örebro, vi flyttade in i WUC:s gamla lokaler hösten 2012.

Dela:

26 september 2019 • 13.16

engelbrektsskolans "logga"
Ledningsgrupp 4-9
och grundsärskolan 7-10

Torleif Ander
rektor

Bengt Lindborg
Biträdande rektor

Emma Gabrielsson

Biträdande rektor

Eva Otterhed
Arbetsenhet A

Johan Tivemo
Arbetsenhet B

Helena Vigren
Arbetsenhet C

Anna Lindqvist
Arbetsenhet D

Åse Vallin
Arbetsenhet E

Marie Lundqvist
Arbetsenhet G

Jimmy Lind
Arbetsenhet H

Marianne Sjöberg
Arbetsenhet M

Anna Gustafsson
Arbetsenhet N

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan