Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Brunnskolan är en F-6-skola och är en av fyra skolor i Adolfsbergsområdet.

Trygghet och gemenskap

En tydlig målsättning på vår skola är att alla elever ska uppleva trygghet och gemenskap. Det gör vi bland annat genom att ha ett aktivt trygghetsteam och fungerande fadderskap mellan yngre och äldre elever.

Samlad skoldag

På Brunnsskolan har vi "samlad skoldag" för de yngre eleverna, där skolverksamhet och fritidsverksamhet samverkar.

Eget ansvar

Just nu lägger vi fokus på att öka elevernas delaktighet och ansvarstagande för det egna lärandet. Alla elever har en egen portfolio och de flesta för skolanteckningar i loggböcker och skoldagböcker.

Skolans organisation

Rektorn har det övergripande ansvaret på skolan. Som administrativt stöd finns en administrativ assistent samt en samordnare.
Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, samordnare, arbetslagsledare och förstelärare.

Biträdande rektor har ansvar för förskoleklass och fritidsverksamhet. Rektor för övrig verksamhet på skolan.

Personal och elever är organiserade i arbetslag, de ansvarar för den dagliga verksamheten. Arbetslagen har en egen budget som de har ansvar för. Arbetet leds av en arbetslagsledare.

Skolans lokaler

Skolbyggnaderna är från 1960-talet. Ombyggnad och renovering gjordes 1992-93. I huvudbyggnaden går Åk F-3. Åk 4 finns i en intilliggande paviljong. Åk 5 och 6 går i vårt nybyggda hus. Idrottssalen finns i en separat byggnad. Skolans huvudbyggnad är helrenoverad och har även fått en större matsal. Renoveringen blev klar hösten 2019.


Dela:

17 april 2019 • 10.54

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan