Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Grundsärskolan, Brickebackens skola har inriktning träningsskola.

Verksamheten som finns i Brickebackens skola har 25 elever, år 1-9, fördelade i olika grupper. I varje grupp arbetar en lärare med specialpedagog/speciallärarutbildning, samt ett antal elevassistenter. På grundsärskolan erbjuds också heldagsomsorg för de flesta elever år 1-6.


En allsidig utveckling

I träningsskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.

Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Tydlig struktur

Vi arbetar utifrån läroplanen och träningsskolans kursplan.

Verksamheten innehåller en tydlig struktur, gemensamma aktiviteter där eleverna i ett socialt sammanhang får upplevelser av glädje och spänning, individuell undervisning anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar samt ett pedagogiskt arbetssätt som tar fasta på elevens egna aktiva upptäckande och undersökande.

Dela:

8 maj 2018 • 13.46

Brickebackens särskola | Besöksadress: Björkrisvägen 18 | Postadress: Box 31240, 70135 Örebro
E-post: brickebackensskola@orebro.se | Tel: 019-21 20 89

Örebro kommuns webbplats
Brickebackens
särskola