Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Odenskolan F-9 är en kommunal grundskola som ligger i Odensbacken, drygt tre mil från Örebro.

På Odenskolan studerar idag ca 300 elever, från förskoleklass till och med skolår 9. Skolan har Stora Mellösa skola, Askers skola, Hampetorps skola och Kilsmo skola som upptagningsskolor.

Pedagogiskt arbete

Det pedagogiska arbetet på Odenskolan sätter elevens behov i centrum och våra engagerade och kunniga pedagoger använder moderna pedagogiska metoder och modeller för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och allmänna växt till ansvarstagande individer.

Vi tycker det är viktigt att våra elever utvecklar lust till ett livslångt lärande och vår ambition är att all undervisning ska vara engagerande och lustfylld.

Resursteam

Odenskolan har ett resursteam vars uppgift är att ge de elever som behöver det, rätt stöd på rätt sätt. Resursteament är kopplat till skolans elevhälsa.

Trygghetsteam

Alla elever ska kunna känna sig trygga på Odenskolan och vi har ett engagerat och aktivt trygghetsteam som arbetar för att den tanken hela tiden hålls levande på skolan.

Fritids

På skolan finns ett fritidshem Munin.

Föräldrainflytande

Det är viktigt att du som förälder känner att du har insyn och inflytande i ditt barns skolgång. Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

Dela:

11 juni 2018 • 16.01

Odenskolan F-9 | Örebrovägen 27 | 715 31 Odensbacken
Tel: 019-21 00 00 | E-post: odenskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Odenskolan F-9