Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Hampetorps skola är en F-6 skola belägen vid Hjälmaren och med skogen inpå knuten. Det fantastiska läget ger goda möjligheter till att förlägga en del av verksamheten/ undervisningen utomhus. Detta är något vi aktivt strävar efter.

Åldersblandade klasser

Skolan är liten med få elever (48 st) som är indelade i förskoleklass, 1-2-3:a och en 4-5-6:a. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem.Fritisdhemmet har just nu 30 barn inskrivna. Förskolan ligger granne med skolan.

Tillsammans

Småskaligheten uppmuntrar till naturlig integrering mellan eleverna och stora som små samsas på skolgården och omgivningarna runt om.

Mål

Vi vill ge alla barnen god kunskap och en pedagogisk grund under hela deras skolgång. Det är viktigt  för oss att barnen känner sig trygga och har stort inflytande och delaktighet i sitt lärande. Vi vill också ge barnen möjlighet till tid för lek och socialt umgänge med varandra.

Skolans organisation

Hampetorps skola tillhör Östernärkes områdesförvaltning där Margareta Borg är förvaltningschef. Vår rektor heter Katrin Wilander. Personalen på skolan är organiserade i ett arbetslag där både lärare och fritidspedagoger ingår.

Lokaler

Skolans lokaler byggdes 1972 och rustades 1995.  I samband med upprustningen byggdes skolan ut med två klassrum och två huskroppar sattes ihop till en, det innebar att man fick nya grupprum och arbetsrum till personalen. Skolan har en ishockeyrink och en fotbollsplan som båda nyttjas flitigt. Skolgården fick en upprustning 2011 med nya klätterställningar och gungor. Under 2013 har skolan genomgått en renovering både ute och inomhus.

Dela:

17 augusti 2018 • 10.36

Värdegrund

Alla barn och vuxna grundar sitt engagemang utifrån en gemensam värdegrund:

  • Mod
  • Ödmjukhet
  • Trygghet
  • Ansvar
  • Samarbete
  • Glädje.
pojke med kikare
Hampetorps skola  | Sjömansvägen 1 | 715 93 Odensbacken
E-post: hampetorpsskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 55 | Fax: 019 - 21 59 56
Örebro kommuns webbplats

Hampetorps skola