Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Björkhagaskolan, som ligger i skolområde Sydväst, invigdes 1981 och är en lågstadieskola (F-3) med integrerad förskoleklass och fritidshem.

Från hösten 2017 finns det ca 150 barn i verksamheten. I samma byggnad finns även tre förskoleavdelningar.

Geografiskt läge

Björkhaga ligger i Örebros västra delar. Bostadsområdet består av friköpta hus, bostadsrätter och hyresrätter. Karlslundsskogen och Varbergaskogen utgör naturens inramning till ett även i övrigt grönt område.

Skolan ligger centralt placerad i Björkhaga med trafikfri miljö och närhet till skog och grönområden.

Skolans organisation

Björkhagaskolan är en F-3 skola med ett fritidshem.

Skolans personal är organiserad i två arbetslag, A och B. Skolans ledningsgrupp består av Victoria Fredriksson (rektor), Majda Sadikovic (utvecklingsledare i arbetslag B), Lotta Lennartsson (utvecklingsledare i arbetslag A), Annika Grönkvist (utvecklingsledare fritidshem).

År 3 har sin slöjdundervisning förlagd till Hagaskolan. Fritidshemmet samarbetar ibland med Hagaskolan kring vissa gemensamma aktiviteter under loven.

Samarbetsskolor

Genom samarbete med skolorna i närområdet följer vi den röda tråden från förskolorna Björkhaga och Solskenet till skolverksamheten i Björkhagaskolan (F-3) och senare vidare till Hagaskolan (4-6) och Gumaeliusskolan (7-9).

Du kan läsa mer om skolans arbetssätt och den röda tråden under pedagogiska metoder

Dela:

1 februari 2018 • 15.09

Björkhagaskolan | Postadress: Box 31525, 70135 Örebro | Besöksadress: frimärksgatan 2, 70378 Örebro
e-post: bjorkhagaskolan@orebro.se | telefon: 019 211000
Örebro kommuns webbplats
Björkhagaskolan