Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Ervalla skola har ca 100 elever, fördelade från förskoleklass upp till år 6. Skolan är organiserad i åldersblandade klasser. Skolan rymmer även fritidsverksamhet, vilken huvudsakligen delar lokaler med förskoleklassen.

Eleverna bor i samhället Ervalla samt i den omgivande landsbygden. En stor del av eleverna åker skolskjuts till skolan.

Trygghet i skolan

Framträdande för skolans verksamhet är ett aktivt arbete för att varje elev ska känna sig trygg i skolan. På skolan finns ett väl inarbetat faddersystem.

Diskussionen kring frågor som rör etikoch moral är ett naturligt inslag i vardagen och är alltid aktuell.

Elevinflytande

Eleverna på Ervalla skola ska känna att de har inflytande, att de kan vara med och påverka. I vårt förhållningssätt ingår att alla har en röst värd att lyssnas på.
Läs mera om inflytande


Dela:

5 november 2018 • 08.45

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-21 35 21

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola