Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

En röd tråd

Tillsammans med förskolorna/skolorna i Hagaområdet och Gumaeliusskolan länk till annan webbplats(7-9-skolan i området) vill vi skapa en röd tråd från förskola till årskurs 9. Det innebär bland annat att vi strävar efter smidiga övergångar mellan skolans olika stadier och ett gemensamt förhållningssätt i frågor som rör eleverna.

Hagaskolan har gemensam skolledning med Björkhagaskolan för ett gemensamt arbete inför elevernas övergång till Gumaeliusskolan (högstadiet)

Områdets karaktär

Bebyggelsen i området domineras av hyresrätter på Tornfalkgatan.

Många kulturer

Skolan har cirka 300 elever och 15 olika modersmål.

Det här får du och ditt barn tillgång till på Hagaskolan

  • Stor respekt och tolerans för olikheter och individen.
  • Engagerad och kunnig personal.
  • Vi står för en gemensam värdegrund.
  • Bra fördelning mellan manlig och kvinnlig personal.
  • Personal som reagerar och agerar direkt.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Mångfald och kulturmöten.
  • Nära till bad, idrottsanläggningar,skog, city(cykelavstånd), bibliotek, ishall
  • Skolgård med gräs och grusplan
  • Fritidshemsverksamhet
Dela:

16 september 2015 • 12.50

Indianby tillverkad under elevens val

Indianby tillverkad under elevens val

Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan