Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Wallerska skolan är en F-6-skola, som ligger i bostadsområdet Nya Hjärsta på väster i Örebro. Skolan har cirka 300 elever som är indelade i arbetslagen F-1, 2-3 och 4-6.

Verksamhetsidé

  • Eleven är alltid i centrum
  • Vi skapar en kamratskola - en trygg skola med god inlärningsmiljö i ett positivt arbetsklimat.
  • Varje elev får utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar.
  • Varje elev får påverka sin skolgång till innehåll och form.

Skolans organisation

Vi tillhör grundskolenämndeni Örebro kommun. Skolans ledning består av rektor och tre arbetslagsledare. Personalen är organiserad i tre arbetslag som har ansvar för att skapa en sammanhållen pedagogisk verksamhet för barnen.

På skolan har vi 100% behöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger.  

Fritidshem

På skolan finns tre fritidshem som är integrerade i skolans lokaler. Mer om fritidshemmen kan du läsa under länken "Fritidshem".

Helhetsperspektiv

Wallerska skolan kännetecknas av att vi arbetar med barnen i ett helhetsperspektiv. Trygghet, ansvar, respekt för varandra, självkänsla, självförtroende och empati är honnörsord i vår verksamhet (se "Skolans policy").

Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka känslor och tankar och får därmed möjlighet att påverka sin situation.

Engagemang och kunskap hos personalen samt samarbete i arbetslag är våra verktyg för att nå målen för skolan.

Skolans lokaler

Lokalerna är traditionellt utformade med klassrum och tillhörande grupprum. Totalt sett är skolan i behov av anpassning av lokalerna till dagens krav på skolverksamhet.

Dela:

23 maj 2018 • 10.33

Skolans ledningsgrupp

Tf Rektor

Per Hagström

019-21 33 33

per.hagstrom@orebro.se

Gunnel Rasmussen 

  (f.o.m. 6/8-2018)

Bitr Rektor

Maja Bjurling
019-21 11 15
maja.bjurling@orebro.se

 

Arbetslagsledare Fritids

Sanna Jansson 
019-21 44 51 sanna.jansson@orebro.se

 

Arbetslagsledare Fsk-3

Charlotte Carenbäck

019-21 44 64

charlotte.carenback@orebro.se

 

Arbetslagsledare 4-6

Hedenborg Sofia

019-21 27 92

sofia.hedenborg@orebro.se

Wallerska skolan | Färdemansgatan 103 | Box 31435 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: wallerskaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 10 00

Örebro kommuns webbplats
Wallerska skolan