Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Eklundaskolan är belägen i Sörbyområdet nära Örebro centrum, tillhör en av fyra skolförvaltningar i Örebro kommun, skolförvaltning sydost.

Från HT 2018 kommer Eklundaskolan att befinna sig i Änglandaskolans nybyggda lokaler. Här kommer vi att bedriva vår verksamhet under kommande två år.

Bilder på skolans regler

Eklundaskolan består av grundskola F-4. Skolans personalantal uppgår till ca. 25 personer och antalet elever är ca. 220.  

Skolans organisation

Rektor för skolan är Anna Lemnell.

Skolan är organiserad i två arbetslag F-1 och 2-4.

Fritidshemmen består av tre hemvister, F-1 på bottenvåningen (öpp nings- och stängningsfritids) Åk 2-4 använder våra två hemvister en trappa upp.

Dela:

21 augusti 2018 • 11.25

Information

Eklundaskolan är en två-parallellig F-4 skola.

Eklundaskolan är en populär skola som ligger i ett område där det bor många barnfamiljer.

Förändring skapar möjligheter. Att Eklundaskolan nu är en F-4 skola innebär att ett ännu större fokus kan läggas på att utveckla den pedagogiska undervisningen för eleverna i denna åldersgrupp.

Eklundaskolan, Termikgatan 101, 702 39 Örebro
E-post: eklundaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 37 76

Örebro kommuns webbplats
Eklundaskolan