Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

 

På skolan går ca. 46 elever. Eleverna är indelade i tre klasser: förskoleklass, åk 1-2 samt åk 3. Många av eleverna åker skolskjuts till skolan.

Skolgården inbjuder till aktivitet och kreativitet med sina väl tilltagna asfalt-, grus- och gräsytor. Närheten till skog och mark innebär stora möjligheter till uteaktiviteter. På lagom promenadavstånd ligger naturreservatet "Olles Hage" där en del undervisningstid förläggs.

Fritids

På vår fritidsavdelning är totalt cirka 40 elever inskrivna.

Organisation

Skolans ledning består av rektor, en arbetslagsledare och en fritidssamordnare.

På skolan finns ca 11 personal, bestående av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagog och resurspersonal.

Vi arbetar i arbetslag med en förstelärare, en arbetslagsledare och en fritidssamordnare. Till skolan är en skolläkare, kurator och skolsköterska knuten.

Dela:

11 oktober 2017 • 15.3511 oktober 2017 • 15.35

händer med maskar
samarbetstavla
Askers skola | Askers kyrkväg 4-6 | 715 94 Odensbacken
E-post: askersskola@orebro.se | Tel: 019-21 59 51
Örebro kommuns webbplats
Askers skola