Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Närkes Kils skola är en F-6-skola med integrerat fritidshem. Skolan ligger i en vacker landsbygd cirka 15 km nordväst om Örebro centrum.

Vi har för närvarande ca 122 elever från förskoleklass till år 6. På fritidshemmets två avdelningar är 100 barn inskrivna. De flesta barnen bor i Närkes Kil med omnejd, många åker skolbuss till och från skolan. 

Helhetsperspektiv

Vi på Närkes Kils skola vill arbeta med elever i ett helhetsperspektiv. Vi ger barnen kunskaper, pekar på helheter och sammanhang samt ger redskap för att kunna erövra ny kunskap.

Vi satsar medvetet på att barnets självkänsla och självförtroende ska växa. Frågor kring etik och moral beaktas i det dagliga arbetet för att vidareutveckla den sociala kompetensen.

Omgivningarna ger goda förutsättningar för arbete kring natur, miljö och hälsa; områden som är viktiga delar av lärandet.

Engagemang och kunskap hos personalen samt samarbete i arbetslag och samverkan med föräldrar är våra verktyg för att nå målen med skolans verksamhet.

Våra lokaler

På skolområdet finns fem byggnader som speglar olika tidsepoker från 1847 till 2003.

I Mellangården, från 1925, finns personalrum, expedition, textilslöjdsal, tre klassrum, fritids för de äldre samt datasal/bibliotek.

I Norrgården (byggd 1994) finns förskoleklassen och fritids för de yngre på nedre plan. På övre plan finns två klassrum.

Sörgården (byggd 1981) inrymmer framför allt tre förskoleavdelningar, Fjärilen, Haren och Rådjuret, men även trä- och metallslöjd. Förskolan Sörgården har funnits sedan 2003.

Klockargården är den ursprungliga skolbyggnaden (Kyrkskolan) och byggdes 1847.  Där har vi ett klassrum och skolsköterskan sin mottagning.

En matsal med tillhörande kök och en idrottshall finns i den nyaste byggnaden (färdig 2003).

Trygghetsteam

För att alla ska må bra och känna sig trygga har vi ett trygghetsteam som tillsammans med personalen och kamratstödjarna aktivt arbetar för att förebygga mobbing.

Brukarforum

Närkes Kils skola har ett brukarforum med föräldramajoritet.

Dela:

15 februari 2018 • 10.51

Mellangården 1943

mellangården 1943

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola