Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Lillåns skola F-9 är en intraprenad tillsammans med Lillåns Södra skola. Att vara intraprenad innebär att rektor tillsammans med sin personal har utökat ansvar för skolans verksamhet och ekonomi. Syftet med att vara en intraprenad är att få möjligheter till ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt att flytta ner beslut i organisationen och därmed skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt på Lillåns skolor.

Lillåns skola har ansvar för elever från förskoleklass till skolår 9. Skolan är belägen i villabebyggelse i Örebros norra delar. I närhet till skolan finns skog och rekreationsområden som används både i den ordinarie undervisningen och av skolbarnsomsorgen. Skolan har ca 600 elever och här arbetar drygt 70 personal.

Enheter på skolan

F-6 enheten är organiserad i två arbetslag; Bladet F-3 och Boken 4-6. Skolbarnsomsorgen (fritids) har sin verksamhet i en villa bredvid skolan, kallad Lillågården, i en paviljong på skolgården som kallas Guldasken och i skolbyggnaden som kallas Kastanjen. 7-9 enheten är indelad i tre olika arbetslag. Strävan är att eleverna inom arbetsenheten ska undervisas av de lärare som ingår i samma arbetslag. Till 7-9 kommer elever i huvudsak från Lillån, Hovsta och Dylta skolområde.

Samarbeten

Lillåns skola F-6, Lillåns skola 7-9 samt Lillåns Södra skola samarbetar bland annat kring slöjd, musik, teknik och hemkunskap. Ett arbete pågår för att utveckla samarbetet mellan enheterna. En gemensam ledningsgrupp utgör styrgrupp i det arbetet.

Detta är vad vi vill erbjuda

Skolans personal strävar efter att erbjuda en trygg och trivsam miljö med syftet att främja varje elevs lärande och utveckling. Vårt mål är att varje elev ska lämna grundskolan med en god självkänsla och med goda kunskaper inför sina fortsatta gymnasiestudier. Några ur personalen är utbildade SEL-handledare. SEL betyder Social Emotionell Learning och är en metod för att utveckla elevernas sociala och emotionella förmågor. Arbetet syftar till att skapa gemenskap och trygghet i klasserna och att stärka den enskilda eleven. På Lillåns skola arbetar vi aktivt mot mobbning och annan kränkande behandling. Vi har ett trygghetsteam på respektive enhet, och kompisstödjare på F-6. Att känna sig trygg och må bra i skolan är en rättighet för alla elever och en viktig uppgift för oss som arbetar i skolan. Här finns också ett bra samarbete med Lillåns fritidsgård som har sina lokaler inkluderade på 7-9 enheten. För mer information om skolans trygghetsarbete hänvisas till enheternas respektive trygghetsplaner.

Team Lillån 

Lillåns skola ingår som en av sex enheter inom team Lillån. Övriga enheter inom teamet är Lillåns södra skola F-6 länk till annan webbplats,

Hovstaskolan F-6länk till annan webbplats, Ervalla skola F-6länk till annan webbplats och Ölmbrotorps skola F-6länk till annan webbplats. Teamet samordnas av enheternas rektor.


Dela:
14 augusti 2018 • 08.47
Lillåns skola | Postadress: Kyrkvägen 3-5, 703 75 Örebro | Besökadress: Kyrkvägen 3-5
Telefon: 019-21 29 72 (7-9 expedition), 019-21 29 74 (f-6 expedition)
Örebro kommuns webbplats
Lillåns skola