Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Sörbyängsskolan ligger inrymd i Sörbyängens centrum-anläggning. Vi är en F-6-skola och är tillsammans ca 230 elever och 36 personal.

Sörbyängsskolans vision, är att arbeta för en hälsofrämjande skola där allt arbete ska genomsyras av ett "hälsotänkande" i mötet med eleverna.

De yngre barnen

Yngrebarnen; årskurs F-3 samt fritidshem. Här arbetar pedagoger, förskollärare och fritidspedagoger för att ge erat barn en ba start i skolan


De äldre barnen

Äldrebarnen; årskurs 4-6 samt fritidshem. I dessa klasser jobbar klasslärare och lärare i praktiska/estetiska ämnen i ett arbetslag.


Fritids

Vi har öppet mellan 6:30-17:30, finns det behov av andra tider måste du meddela det minst två veckor innan, kontakta rektor.

Lillfritids för förskoleklass.

Mellanfritids för ett:or och två:or.

Storfritids för tre:or och uppåt. 


Dela:

8 maj 2018 • 11.45


Sörbyängsskolan  | Mejramvägen 111 | 702 18 Örebro
E-post: sorbyangsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 38 54 | Fax: 019 - 21 37 72
Örebro kommuns webbplats
Sörbyängsskolan