Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Verksamheten
Sveaskolans verksamhet omfattar årskurs F - 6: förskoleklass, grundskola,grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskolan samt fritidshemsverksamhet.

Organisation
Skolan är organiserad i 5 arbetslag:

 • Fröet omfattar åk 2 och 3 som finns i Kojans lokaler och
  1-3 grundsärskola som har sin skolverksamhet på Fröet.

 • Blomman har förskoleklass, 1-3 grundsärskola med inriktning träningsskolan och åk 1 (som är i Fröets lokaler).

 • Grenen omfattar åk 6 samt 4-6 grundsärskola med inriktning träningsskolan.

 • Kronan har åk 5, åk 4 och åk 4-6 grundsärskola

 • Barken som tillsammans med rektor, har det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd samt för skolans elevhälsa.

Trygg miljö
Sveaskolans hela verksamhet jobbar på bred front för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. Vi genomför ett kontinuerligt "trygghetsarbete" i elevgrupperingarna tillsammans med större gemensamma satsningar i fasta kamratgrupperingar.

Vi på Sveaskolan är stolta över att vi i vår verksamhet har

 • "Vi-känsla"
 • Inkludering mellan grund- och särskola
 • Trygg miljö
 • Utgångspunkten är individens styrkor och positiva förmågor
 • Förtydligande och utveckling av lärprocessen genom mål, dokumentation, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner
 • Glädje och energi i utvecklingsarbeten
 • En gemensam levande vision
Dela:

17 januari 2020 • 11.40

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope
 • Kolla in!
 • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan