Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen, i Örebro. Skolan är en F-6-skola. Vi är drygt 500 elever och ca 90 personal, fördelade på 21 klasser varav 3 förskoleklasser. Det finns 5 fritidsavdelningar på skolan.

Organisation

Skolan är organiserad i  arbetsenheter. De vuxna i dessa arbetsenheter bildar 7 arbetslag under ledning av var sin utvecklingsledare. Rektorerna och de 7 utvecklingsledarna ingår i Rostaskolans ledningsgrupp, som träffas en gång varje vecka.

Lokaler

Rostaskolan har en idrottshall som ofta används både under dag och kvällstid. Skolan omgärdas av stora grönytor som inbjuder till lek och rörelse. Under hösten 2013 flyttade vårt lågstadium in i helt nybyggda lokaler. Även mellanstadiets och kökets lokaler har renoverats på senare år.

Elevhälsoteam

Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam. Teamet ska tillsammans med föräldrar och personal inom skolan arbeta för att ge elever goda utvecklingsmöjligheter. Inom teamet finns personer med specialpedagogisk-, psykologisk-, social- och medicinsk kunskap.

Mot mobbing

Rostaskolan har en väl utarbetad trygghetsplan som tydligt visar hur all kränkande behandling skall motarbetas. Trygghetsplanen finns på trygghetsgruppens sida

Dela:

28 oktober 2019 • 11.23

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats