Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Elevråd

På Lundbyskolan finns ett aktivt elevråd som är med och påverkar skolans verksamhet. Via elevrådet har eleverna möjlighet att påverka sin arbetsplats — skolan. I elevrådet ingår elever från alla klasser på skolan.

Mötestider läsåret 2017-2018

18 september
18 oktober
27 november
11 december
24 januari
28 februari
21 mars
23 april
28 maj

Dela:

20 augusti 2017 • 18.01

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan