Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevinflytande

Förskolan och skolan ska hjälpa barn och unga att utveckla ett demokratiskt tänkande.

Skolorna har en unik möjlighet till detta eftersom de är mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper.

Där ska barn och unga ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande.

Vi lägger stor vikt vid att barnens egna idéer och initiativ tas tillvara i undervisningen.

Klassråd

Hela gruppen har klassråd minst en gång varje period. En elev är ordförande och en elev är sekreterare. Där diskuteras saker som rör klassen och hela skolan.

Här tränas eleverna att lyssna på varandra, prata inför andra och rätta sig efter majoritetsbeslut. Vi tycker att det är viktigt att eleverna känner att de kan påverka och har inflytande i sin skola.

Elevråd

En gång varje period samlas elevrådet till möte tillsammans med Ronette. Det är en elev i varje årskurs som blivit utvalda att representera klassen.

Här tar de upp saker som kommit upp på klassrådet och som rör hela skolan. Elevrådet diskuterar och beslutar hur de vill gå vidare med frågorna eller om det är något de själva kan ta tag i.

Elevrådet har anordnat gemenskapsdagar för hela skolan vid några tillfällen.

Mat/miljöråd

Mat och miljörådet träffas tillsammans med Carina och pratar om vårt "Grön flagg" arbete. De arbetar med målen i "Grön flagg" arbetet och pratar om hur vi ska gå vidare i det arbetet.

Dela:

12 augusti 2016 • 13.04

Protokoll elevrådet

Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola