Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevinflytande

Elevers inflytande och delaktighet är en naturlig del i vårt arbete. Det märks bland annat genom att vi lyssnar på barnens tankar och idéer samt ger dem valmöjligheter.

I planeringen av verksamheten tar vi i möjligaste mån tillvara barnens intressen och önskemål. Med uppmuntran och möjlighet att få pröva sina idéer vill vi öka barnens självtillit.

Storsamling


Var fjärde vecka har vi storsamling med samtliga elever. Där tar vi upp frågor som berör alla och som i första hand initieras från eleverna.

Kostrådet


En gång per termin träffas kostrådet. De som är med på träffarna är kostchefen, mattanten och elever. Där får eleverna föra fram sina synpunkter på maten. Kostchefen berättar om olika saker t ex. tallriksmodellen och att det är viktigt att äta grönsaker.

Miljörådet


Miljörådet består av två elever från varje grupp. De har haft som uppgift att arbeta fram mål för skolan i sitt arbete med "grön flagg" .
Dela:

3 december 2008 • 11.56

Protokoll stormöte
Hampetorps skola  | Sjömansvägen 1 | 715 93 Odensbacken
E-post: hampetorpsskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 55 | Fax: 019 - 21 59 56
Örebro kommuns webbplats

Hampetorps skola