Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevinflytande

På Hovstaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande.

Klassråd

Alla klasser har klassråd varje vecka. Detta är schemalagt ca. 20 minuter. Där tar man upp frågor som rör klassen, t.ex. om man ska iväg på några utflykter eller om man ska arbeta med något särskilt tema. På klassråden tar man även upp och utvärderar olika saker man har gjort sedan förra klassrådet.

Elevråd

På skolan finns 2 elevråd, ett för F-3 och ett för 4-6 som sammanträder minst tre gånger per termin. I dessa finns 1-2 representanter från varje klass, samt en ansvarig pedagog för stöd och hjälp. I elevråden är en elev i årskurs 6 ordförande, medan en elev i årskurs 5 är sekreterare.
På elevråden tar eleverna upp frågor som uppkommit på klassråden för att få svar på eller för att föra vidare till rektor. Vi har under året även skapat en gemensam dagordning för alla elevråden för att skapa en bättre enhetlighet och förenkling för eleverna att läsa och förstå protokollen. Elevrådsrepresentanterna deltar också i den första delen av skolrådet då varje enhet träffas.

Matråd

En gång i månaden träffas elever från årskurs 3 - 6 och personal från restaurang Matvraket för att diskutera frågor som rör skolmaten. Här diskuteras de matfrågor som uppkommit på klassråden, vad som kan ändras och förbättras för att maten ska bli ännu bättre på Hovstaskolan

Dela:

25 juni 2018 • 09.27

Hovstaskolan | Lundhagsvägen 5 | Besöksadress: Lundhagsvägen 5 | Karta
E-post: hovstaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 71 | Fax: 019 - 21 30 17
Hovstaskolan