Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsoteamet

Alla barn är i behov av stöd för att utvecklas och ibland behövs det extra stöd i någon form. Rostaskolans Elevhälsoteam är en resurs för elever mellan sex och tolv år, deras föräldrar samt skolans personal.
Tillsammans med elever och föräldrar, skolans arbetslag samt skolledare verkar vi för att finna arbetssätt och metoder som ger stöd och stimulans i en gynnsam miljö.
Vi träffas på Rostaskolan en gång i månaden för att diskutera vårt aktuella arbete.

Du kan kontakta oss via din klasslärare eller nå oss direkt:

Maud Söljén

rektor F-3

21 33 03  

maud.soljen@orebro.se

Michael Svenberg

rektor 4-6

21 33 94

michael.svenberg@orebro.se

Carina Eriksson

skolsköterska

21 33 84

carina.eriksson@orebro.se

Gergios Syrakis

skolläkare

21 33 84

kontaktas via skolsköterska

Helena Lissén Hallonqvist

psykolog F-3Ida Alm

psykolog 4-6Linda Bergström

speciallärare

21 33 74

linda.bergstrom@orebro.se

Lotta Eklöf

specialpedagog

21 33 09

lotta.eklof@orebro.se
Anna-Karin Sandströmspeciallärare21 33 87anna-karin.sandstrom@orebro.se

Leila Jänis

kurator

21 33 85

leila.janis@orebro.se


Dela:

28 oktober 2019 • 11.30

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats