Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsoteam

Med elevhälsa menas att skapa en god lärandemiljö för elevens kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsa skall ses som ett eget verksamhetsområde i vilket ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser.

En skola för alla

Vi arbetar för en skola för alla, och därför kan verksamheten på Sture- och Engelbrektsskolan aldrig utformas lika för alla elever. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få detta. Vi har ett särskilt ansvar för dessa elever. Stödet skall utformas med hänsyn till elevernas egna behov och förutsättningar. Detta stöd skall i första hand ges inom den grupp eller klass som eleven tillhör.

Lärande och hälsa

Lärande och hälsa hänger ihop med delaktighet, självkänsla och inflytande. Därför vill vi utveckla ett klimat där varje individ möts av respekt och respekterar andra. Vi tror att det leder till att eleven mår bra och blir framgångsrik i sina studier.

Därför är det viktigt att;

  • arbeta förebyggande
  • all personal har kännedom om arbets- och beslutsgången vid elevärenden.
  • öka förståelsen för elever genom att se helheten, dvs. eleven i skolan, i gruppen, på fritids, i hemmet och som individ.
  • tillsammans med föräldrarna och eleven skapa förutsättningar för att ge eleven så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt.


Dela:

22 augusti 2019 • 15.38

engelbrektsskolans "logga"

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet består av:

Skolsköterska/läkare

Specialpedagog

Kurator

Skolpsykolog

Studie- och yrkesvägledning SYV

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan