Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan Wiveca Roos-Arbeus finns på skolan måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
wiveca.roos-arbeus@orebro.se

Det här är Elevhälsans medicinska insats

FN:s barnkonvention sätter barnets bästa i första hand, det gör även vi på skolhälsovården.

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Uppdraget är att följa elevers utveckling, arbeta för god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Elevhälsans medicinska insats arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.

Elevhälsans medicinska insats ingår i barn- och elevhälsan där det också finns tillgång till specialpedagog, kurator och psykolog. Elevhälsan arbetar för att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för alla elever.

Elevhälsans medicinska insats-mottagningen

Till våra mottagningar är elever välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov.

Vad innehåller ett hälsobesök?

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet.

Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4, 6, 7 och år 1 på gymnasiet. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll, men ser lite olika ut beroende på elevens ålder.

Vaccinationer erbjuds under skolår 4 och 6 för barn födda före 2002. För barn födda 2002 och senare erbjuds vaccination under skolår 2 och 8.

Ett hälsosamtal ingår i hälsobesöket. Då tar vi upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

Tillsammans pratar vi om

Kost   -   Motion
Sömn   -   Återhämtning
Relationer   -   Skolsituation
Tobak   -   Alkohol
Pubertet, sex-och samlevnadsfrågor

Tystnadsplikt
Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser.

Skolläkare kontaktas genom skolsköterskan!

Dela:

18 juni 2018 • 10.44

Öppettider
Öppen mottagning utan tidsbokning:
Må, On, To kl:8.30-10.00
Övriga tider:
Endast i förväg bokade tider eller akutfall.
Tid för hälsosamtal och tider till skolläkaren bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.
Telefontider och tidsbokning
Må, On, To kl:8.00-8.30
019-21 22 50
Föräldratelefon
Örebro kommun
Länkar
Aktuellt
Vaccination i åk 8:

För information - titta under Nyheter i its learning

Gumaeliusskolan | Box 31510 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019-21 22 40 | Kartalänk till annan webbplats | Karta Gumaelius Citylänk till annan webbplats

Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan